Acilleri Tanıtıyoruz

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi

Kınıklı Kampusundaki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Denizli’nin gerek fiziksel özellikleri ve gerekse işleyişi açısından çağdaş bir acil servisin tüm niteliklerini barındırmaktadır. Acil Servis hizmeti, Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Bunun anlamı acil tıp alanında uzmanlık eğitim verilmeye başlandığından bu yana acil serviste hasta bakımı Acil Tıp uzmanları ve acil tıp alanında uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri tarafından yapılmaktadır.

112 Ambulans sistemi ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olan servisimizde kural olarak, herhangi bir yakınma nedeniyle başvuran tüm hastalar alınıp muayene edilmekte, ilk müdahalesi yapılmaktadır. Hastaların muayene ve değerlendirilmesinde, başvuru sırası değil aciliyet durumu (hayati tehlikesi olanlara öncelik) gözetilmektedir.

 

Acil servisimiz şu bölümlerden oluşmaktadır:


Girişte, hastaların ilk başvuracağı birim olan triaj bölümü bulunmaktadır. Burada görevli sağlık personeli yaralıların ambulanstan veya araçtan doğru bir şekilde indirilmesine ve acil servis içinde tedavi göreceği bölüme hızla ulaştırılmasına yardım eder. Ayrıca triaj bölümünde bulunan telsiz ile 112 ambulans sistemi ile irtibat halinde bulunan bu görevli, hasta veya hastalar ambulans ile acil servise gelmeden gerekli hazırlıkların yapılması için acil servis çalışanlarını uyarmaktadır.


Yine giriş kısmında danışma, hasta yakınları için bekleme salonu ve acil vezne bulunmaktadır. Hasta yakınlarının hepsinin içeride, hastasının yanında bulunmasının, verilen acil hizmetlerini aksatma ve olumsuz etkileme riski olduğu için sadece bir yakını hasta ile acil servise alınmakta, diğer yakınlarının onlar için hazırlanmış olan bekleme salonunda bulunması istenmektedir.


Başvuru sırasında hayati tehlikesi olan hastaların ilk müdahalelerinin ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı bir resüsitasyon odası (yeniden canlandırma odası) bulunmaktadır. Bu odada çağdaş acil tıbbın gerektirdiği hastayı yeniden canlandırma işlemlerinde kullanılan tüm cihaz ve ilaçlar mevcuttur. Hayati tehlikesi olmayan fakat sonrasında olabilecek hastalara monitörlü gözlem bölümünde hizmet verilmektedir. (şeker koması, kalp krizi, zehirlenmeler vb.) Bu bölümde hastalar yatak başlarındaki monitörler ile sürekli gözlenmektedir.


Hayati tehlike içermeyen travması olmayan hastalara (ishal, boğaz ağrısı, karın ağrısı gibi) bakı birimlerinde, KBB-göz odalarında; burkulma, kırıkları olan travmalı hastalara ise travma ve cerrahi müdahale odalarında hizmet verilmektedir.


Erişkin hastaların (17 yaş ve üstü) ve çocuk dahil tüm travma hastalarının değerlendirildiği bölümde; 2’si resüsitasyon (yeniden canlandırma) odasında, 14’ü monitorlü gözlem odasında, 5’i bakı odasında, 8’i travma odasında, 3’ü cerrahi müdahale ve işlem odasında, 1'i izolasyon odasında, 1’i göz odasında, 1’i KBB odasında ve 1’i kadın doğum odasında olmak üzere toplam 36 hasta sedyesi bulunmaktadır. Acil müdahale konusunda eğitimli Acil Tıp Uzmanları ve araştırma görevlileri ve acil servisimiz ile aynı katta bulunan radyoloji ünitesiyle (tomografi, direkt grafi, ultrason) halkımıza çağdaş ve kaliteli acil sağlık hizmeti 7 gün 24 saat sunulmaktadır.


Acil serviste hasta bakımı Acil Tıp uzmanları ve acil tıp alanında uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri tarafından yapılmaktadır.

 

Tanı ve Tedaviler

  • Zehirlenmeler
  • Resüsitasyon
  • Travmalar
  • Şok
  • Pediatrik aciller
  • Solunum yetmezlikleri
  • Dahili ve cerrahi tüm acil durumlar hizmet vermektedir.

Şu anda acil servisimizde 2 profesör, 3 Dr.Öğr. üyesi ve 33 araştırma görevlisi aktif olarak çalışmaktadır.

Logo
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19 Çankaya / Ankara
0312 426 12 14

info@atuder.org.tr
www.youthem.net ©
X